Estudios geológicos en la provincia de Chancay

..fy 85 UNIVERSIDAD DE LIMA ~ EN LA PROVINCIA DE CIIANCAY TESIS QM~ pres,e11tg g 181 l'trnultfl(Jj_ i!J.fJ (]ic11qfat5i d(J} lai fJ,:c_ivc:uª-irJ.f!dl Mfl:yfJr a~ Stm Margo$! LA SEf:IORITA PARA OPT.\11 F.L í1RAPO llE Doctor en Ciencias Naturales Ll)IA hJPRF.NTA LTRF.RAL -(UNIÓN) BAQFÍ,JANo, Num:no 317 l8HS .. ,• \ I ..

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx